Обуки

 • 21 ное - 19 дек

  Обука по деловна етикеција и дипломатски протокол

  понеделник и среда, од 17-21 часот

  Повеќе / Пријавете се!

Тестирајте го своето познавање на

Вие освоивте:

Рејтинг:

Вие освоивте:

Рејтинг:

Што ќе добиете?

 • Знаење за правилниот деловен, општествен и дипломатски бон-тон
 • Подобро претставување на фирмата или институцијата во која што работите
 • Предност пред конкурентите преку подобрување на личниот и професионалниот углед и имиџ
 • Поголема професионалност и компетентност во делоцната, општестевната и дипломатската комуникација
 • Подобра услуга за соработниците, клиентите и јавноста
 • Пријатна работна атмосфера и соработка со потчинетите, колегите и претпоставените
 • Дух на тимска работа и заемно почитување
 • Познавање на мултикултурните разлики и поголема самодоверба во работата со меѓународните организации и фирми од странство, странски партнери, клиенти, соработници
 • Вештини за подготовка и организација на репрезентативни настани, приеми, коктели, деловни ручеци и вечери
 • Зголемена самодоверба во официјалните, формалните и неформалните контакти со членовите на
 • Знаење за меѓународната и личната дипломатија
 • Подобри односи со јавноста и медиумите...